کمترین: 
1604
بیشترین: 
1644
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1644
زمان: 
11/29 19:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 29 بهمن 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 1644 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":1605},{"date":"1397/11/29 12:30","price":1604},{"date":"1397/11/29 13:10","price":1644},{"date":"1397/11/29 15:20","price":1642},{"date":"1397/11/29 18:30","price":1641},{"date":"1397/11/29 19:10","price":1644}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398