کمترین: 
89
بیشترین: 
92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
92
زمان: 
11/29 19:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 29 بهمن 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 29 بهمن 1397 , 92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":90},{"date":"1397/11/29 12:30","price":89},{"date":"1397/11/29 13:10","price":92},{"date":"1397/11/29 18:30","price":91},{"date":"1397/11/29 19:10","price":92}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398