کمترین: 
4760
بیشترین: 
4877
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4868
زمان: 
11/29 19:10
قیمت لاری گرجستان امروز 29 بهمن 1397
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 29 بهمن 1397 , 4868 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":4764},{"date":"1397/11/29 12:30","price":4760},{"date":"1397/11/29 13:10","price":4877},{"date":"1397/11/29 15:20","price":4873},{"date":"1397/11/29 17:10","price":4868},{"date":"1397/11/29 17:30","price":4864},{"date":"1397/11/29 18:30","price":4860},{"date":"1397/11/29 19:10","price":4868}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398