کمترین: 
32589
بیشترین: 
33392
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33392
زمان: 
11/29 19:10
قیمت ریال عمان امروز 29 بهمن 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 29 بهمن 1397 , 33392 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":32615},{"date":"1397/11/29 12:30","price":32589},{"date":"1397/11/29 13:10","price":33392},{"date":"1397/11/29 15:20","price":33366},{"date":"1397/11/29 16:30","price":33367},{"date":"1397/11/29 18:30","price":33340},{"date":"1397/11/29 19:10","price":33392}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398