کمترین: 
3358
بیشترین: 
3440
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3440
زمان: 
11/29 19:10
قیمت ریال عربستان امروز 29 بهمن 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 29 بهمن 1397 , 3440 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":3360},{"date":"1397/11/29 12:30","price":3358},{"date":"1397/11/29 13:10","price":3440},{"date":"1397/11/29 15:20","price":3438},{"date":"1397/11/29 18:30","price":3435},{"date":"1397/11/29 19:10","price":3440}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398