کمترین: 
7406
بیشترین: 
7588
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7588
زمان: 
11/29 19:10
قیمت منات آذربایجان امروز 29 بهمن 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 29 بهمن 1397 , 7588 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":7412},{"date":"1397/11/29 12:30","price":7406},{"date":"1397/11/29 13:10","price":7588},{"date":"1397/11/29 15:20","price":7582},{"date":"1397/11/29 18:30","price":7577},{"date":"1397/11/29 19:10","price":7588}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398