کمترین: 
190
بیشترین: 
195
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
195
زمان: 
11/29 13:10
قیمت روبل روسیه امروز 29 بهمن 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 195 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":190},{"date":"1397/11/29 13:10","price":195}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399