کمترین: 
1360
بیشترین: 
1396
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1396
زمان: 
11/29 19:10
قیمت کرون سوئد امروز 29 بهمن 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 29 بهمن 1397 , 1396 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":1361},{"date":"1397/11/29 12:20","price":1360},{"date":"1397/11/29 13:10","price":1393},{"date":"1397/11/29 13:20","price":1392},{"date":"1397/11/29 13:30","price":1393},{"date":"1397/11/29 14:10","price":1395},{"date":"1397/11/29 14:30","price":1396},{"date":"1397/11/29 15:20","price":1393},{"date":"1397/11/29 15:30","price":1395},{"date":"1397/11/29 15:40","price":1393},{"date":"1397/11/29 16:00","price":1395},{"date":"1397/11/29 18:20","price":1396},{"date":"1397/11/29 18:30","price":1395},{"date":"1397/11/29 18:40","price":1394},{"date":"1397/11/29 19:10","price":1396}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399