کمترین: 
170
بیشترین: 
174
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
174
زمان: 
11/29 19:10
قیمت افغانی امروز 29 بهمن 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 174 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":170},{"date":"1397/11/29 13:10","price":174},{"date":"1397/11/29 18:30","price":173},{"date":"1397/11/29 19:10","price":174}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398