کمترین: 
11394
بیشترین: 
11675
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11675
زمان: 
11/29 19:10
قیمت ین ژاپن امروز 29 بهمن 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 29 بهمن 1397 , 11675 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":11403},{"date":"1397/11/29 12:30","price":11394},{"date":"1397/11/29 13:10","price":11675},{"date":"1397/11/29 15:20","price":11666},{"date":"1397/11/29 17:30","price":11653},{"date":"1397/11/29 17:40","price":11666},{"date":"1397/11/29 18:30","price":11656},{"date":"1397/11/29 18:50","price":11644},{"date":"1397/11/29 19:00","price":11656},{"date":"1397/11/29 19:10","price":11675}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398