کمترین: 
3428
بیشترین: 
3513
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3513
زمان: 
11/29 19:10
قیمت درهم امارات امروز 29 بهمن 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 3513 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":3431},{"date":"1397/11/29 12:30","price":3428},{"date":"1397/11/29 13:10","price":3513},{"date":"1397/11/29 15:20","price":3510},{"date":"1397/11/29 18:30","price":3507},{"date":"1397/11/29 19:10","price":3513}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399