پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
16254
بیشترین: 
16685
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16675
زمان: 
11/29 19:20
قیمت پوند امروز 29 بهمن 1397
قیمت پونددر تاریخ 29 بهمن 1397 , 16675 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":16272},{"date":"1397/11/29 11:50","price":16260},{"date":"1397/11/29 12:00","price":16257},{"date":"1397/11/29 12:10","price":16255},{"date":"1397/11/29 12:20","price":16259},{"date":"1397/11/29 12:30","price":16254},{"date":"1397/11/29 12:40","price":16256},{"date":"1397/11/29 12:50","price":16270},{"date":"1397/11/29 13:00","price":16265},{"date":"1397/11/29 13:10","price":16659},{"date":"1397/11/29 13:20","price":16669},{"date":"1397/11/29 13:30","price":16659},{"date":"1397/11/29 13:50","price":16653},{"date":"1397/11/29 14:00","price":16655},{"date":"1397/11/29 14:10","price":16660},{"date":"1397/11/29 14:20","price":16671},{"date":"1397/11/29 14:30","price":16680},{"date":"1397/11/29 14:40","price":16682},{"date":"1397/11/29 15:00","price":16685},{"date":"1397/11/29 15:10","price":16682},{"date":"1397/11/29 15:20","price":16673},{"date":"1397/11/29 15:30","price":16676},{"date":"1397/11/29 15:40","price":16672},{"date":"1397/11/29 16:00","price":16669},{"date":"1397/11/29 16:10","price":16667},{"date":"1397/11/29 16:20","price":16664},{"date":"1397/11/29 16:30","price":16663},{"date":"1397/11/29 16:40","price":16666},{"date":"1397/11/29 16:50","price":16669},{"date":"1397/11/29 17:00","price":16668},{"date":"1397/11/29 17:10","price":16657},{"date":"1397/11/29 17:20","price":16655},{"date":"1397/11/29 17:40","price":16654},{"date":"1397/11/29 17:50","price":16658},{"date":"1397/11/29 18:10","price":16660},{"date":"1397/11/29 18:20","price":16666},{"date":"1397/11/29 18:30","price":16650},{"date":"1397/11/29 18:40","price":16658},{"date":"1397/11/29 19:00","price":16656},{"date":"1397/11/29 19:10","price":16673},{"date":"1397/11/29 19:20","price":16675}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1398