کمترین: 
770000
بیشترین: 
790000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
790000
زمان: 
11/29 14:42
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 29 بهمن 1397
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 790000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:12","price":770000},{"date":"1397/11/29 11:24","price":780000},{"date":"1397/11/29 14:42","price":790000}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399