کمترین: 
4208000
بیشترین: 
4268000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4268000
زمان: 
11/29 15:24
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 29 بهمن 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 29 بهمن 1397 , 4268000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:12","price":4208000},{"date":"1397/11/29 11:24","price":4223000},{"date":"1397/11/29 14:42","price":4258000},{"date":"1397/11/29 15:24","price":4268000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399