کمترین: 
2343000
بیشترین: 
2391000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2391000
زمان: 
11/29 15:18
قیمت نیم سکه امروز 29 بهمن 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 2391000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:12","price":2343000},{"date":"1397/11/29 11:24","price":2345000},{"date":"1397/11/29 14:42","price":2390000},{"date":"1397/11/29 15:18","price":2391000}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398