کمترین: 
4200000
بیشترین: 
4260000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4260000
زمان: 
11/29 15:18
قیمت سکه بهار آزادی امروز 29 بهمن 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 4260000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:12","price":4200000},{"date":"1397/11/29 11:24","price":4215000},{"date":"1397/11/29 14:42","price":4250000},{"date":"1397/11/29 15:18","price":4260000}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399