پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1737000
بیشترین: 
1855000
قیمت تقلبی: 
1790000
زمان: 
11/29 19:10
قیمت آبشده شنبه ای امروز 29 بهمن 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 1790000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:10","price":1738000},{"date":"1397/11/29 11:15","price":1739000},{"date":"1397/11/29 11:20","price":1737000},{"date":"1397/11/29 11:25","price":1744000},{"date":"1397/11/29 11:30","price":1749000},{"date":"1397/11/29 11:40","price":1743000},{"date":"1397/11/29 11:45","price":1751000},{"date":"1397/11/29 11:50","price":1760000},{"date":"1397/11/29 11:55","price":1752000},{"date":"1397/11/29 12:05","price":1751000},{"date":"1397/11/29 12:10","price":1750000},{"date":"1397/11/29 12:15","price":1752000},{"date":"1397/11/29 12:20","price":1753000},{"date":"1397/11/29 12:25","price":1758000},{"date":"1397/11/29 12:30","price":1759000},{"date":"1397/11/29 12:35","price":1762000},{"date":"1397/11/29 12:40","price":1766000},{"date":"1397/11/29 12:45","price":1771000},{"date":"1397/11/29 12:50","price":1779000},{"date":"1397/11/29 12:55","price":1774000},{"date":"1397/11/29 13:00","price":1773000},{"date":"1397/11/29 13:05","price":1772000},{"date":"1397/11/29 13:10","price":1763000},{"date":"1397/11/29 13:15","price":1768000},{"date":"1397/11/29 13:20","price":1769000},{"date":"1397/11/29 13:30","price":1775000},{"date":"1397/11/29 13:35","price":1777000},{"date":"1397/11/29 13:40","price":1774000},{"date":"1397/11/29 13:45","price":1777000},{"date":"1397/11/29 13:55","price":1776000},{"date":"1397/11/29 14:00","price":1776500},{"date":"1397/11/29 14:05","price":1776000},{"date":"1397/11/29 14:10","price":1786000},{"date":"1397/11/29 14:15","price":1792000},{"date":"1397/11/29 14:20","price":1802000},{"date":"1397/11/29 14:25","price":1792000},{"date":"1397/11/29 14:30","price":1801000},{"date":"1397/11/29 14:35","price":1797000},{"date":"1397/11/29 14:40","price":1801000},{"date":"1397/11/29 14:45","price":1800000},{"date":"1397/11/29 15:05","price":1815000},{"date":"1397/11/29 15:10","price":1816000},{"date":"1397/11/29 15:25","price":1825000},{"date":"1397/11/29 15:35","price":1831000},{"date":"1397/11/29 15:40","price":1842000},{"date":"1397/11/29 15:45","price":1840000},{"date":"1397/11/29 16:00","price":1848000},{"date":"1397/11/29 16:05","price":1855000},{"date":"1397/11/29 16:10","price":1852000},{"date":"1397/11/29 16:15","price":1853000},{"date":"1397/11/29 16:20","price":1844000},{"date":"1397/11/29 16:25","price":1846000},{"date":"1397/11/29 16:30","price":1840000},{"date":"1397/11/29 16:35","price":1825000},{"date":"1397/11/29 16:40","price":1839000},{"date":"1397/11/29 16:45","price":1840000},{"date":"1397/11/29 16:50","price":1837000},{"date":"1397/11/29 16:55","price":1824000},{"date":"1397/11/29 17:00","price":1808000},{"date":"1397/11/29 17:05","price":1812000},{"date":"1397/11/29 17:10","price":1822000},{"date":"1397/11/29 17:15","price":1810000},{"date":"1397/11/29 17:20","price":1817000},{"date":"1397/11/29 17:25","price":1815000},{"date":"1397/11/29 17:30","price":1812000},{"date":"1397/11/29 17:35","price":1810000},{"date":"1397/11/29 17:40","price":1801000},{"date":"1397/11/29 17:45","price":1798000},{"date":"1397/11/29 17:50","price":1784000},{"date":"1397/11/29 17:55","price":1783000},{"date":"1397/11/29 18:00","price":1789000},{"date":"1397/11/29 18:05","price":1785000},{"date":"1397/11/29 18:10","price":1768000},{"date":"1397/11/29 18:15","price":1760000},{"date":"1397/11/29 18:20","price":1761000},{"date":"1397/11/29 18:25","price":1769000},{"date":"1397/11/29 18:30","price":1763000},{"date":"1397/11/29 18:35","price":1766000},{"date":"1397/11/29 18:40","price":1774000},{"date":"1397/11/29 18:45","price":1781000},{"date":"1397/11/29 18:50","price":1788000},{"date":"1397/11/29 19:00","price":1809000},{"date":"1397/11/29 19:05","price":1803000},{"date":"1397/11/29 19:10","price":1790000}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398