کمترین: 
1730000
بیشترین: 
1812000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1796000
زمان: 
11/29 19:10
قیمت مثقال طلا امروز 29 بهمن 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 29 بهمن 1397 , 1796000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:10","price":1730000},{"date":"1397/11/29 12:45","price":1775000},{"date":"1397/11/29 14:00","price":1781000},{"date":"1397/11/29 15:05","price":1812000},{"date":"1397/11/29 19:05","price":1802000},{"date":"1397/11/29 19:10","price":1796000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398