کمترین: 
399400
بیشترین: 
418330
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
415100
زمان: 
11/29 19:10
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 29 بهمن 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 29 بهمن 1397 , 415100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:10","price":399400},{"date":"1397/11/29 12:45","price":409790},{"date":"1397/11/29 14:05","price":411170},{"date":"1397/11/29 15:05","price":418330},{"date":"1397/11/29 19:05","price":416020},{"date":"1397/11/29 19:10","price":415100}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399