کمترین: 
14500
بیشترین: 
14800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14800
زمان: 
11/29 13:10
قیمت یورو امروز 29 بهمن 1397
قیمت یورودر تاریخ 29 بهمن 1397 , 14800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 10:40","price":14500},{"date":"1397/11/29 13:10","price":14800}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398