کمترین: 
156623
بیشترین: 
156781
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
156705.0
زمان: 
11/29 14:10
قیمت شاخص بورس امروز 29 بهمن 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 156705.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 10:30","price":156623.0},{"date":"1397/11/29 11:10","price":156781.0},{"date":"1397/11/29 13:00","price":156729.0},{"date":"1397/11/29 14:10","price":156705.0}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399