کمترین: 
63.5
بیشترین: 
63.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.5
زمان: 
11/29 10:20
قیمت روبل روسیه امروز 29 بهمن 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 63.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 10:20","price":63.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398