کمترین: 
3099
بیشترین: 
3099
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3099
زمان: 
11/29 10:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 29 بهمن 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 29 بهمن 1397 , 3099 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 10:20","price":3099}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399