کمترین: 
3003.6
بیشترین: 
3003.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3003.6
زمان: 
11/29 10:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 29 بهمن 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 29 بهمن 1397 , 3003.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 10:20","price":3003.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398