کمترین: 
11170.2
بیشترین: 
11170.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.2
زمان: 
11/29 10:20
قیمت دینار بحرین امروز 29 بهمن 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 29 بهمن 1397 , 11170.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 10:20","price":11170.2}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399