کمترین: 
10923.4
بیشترین: 
10923.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.4
زمان: 
11/29 10:20
قیمت ریال عمان امروز 29 بهمن 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 29 بهمن 1397 , 10923.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 10:20","price":10923.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398