کمترین: 
13818.4
بیشترین: 
13818.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13818.4
زمان: 
11/29 10:20
قیمت دینار کویت امروز 29 بهمن 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 13818.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 10:20","price":13818.4}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1398