کمترین: 
453.8
بیشترین: 
453.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
453.8
زمان: 
11/29 10:20
قیمت کرون سوئد امروز 29 بهمن 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 29 بهمن 1397 , 453.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 10:20","price":453.8}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399