کمترین: 
56.5
بیشترین: 
56.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.5
زمان: 
11/29 10:20
قیمت افغانی امروز 29 بهمن 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 56.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 10:20","price":56.5}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398