کمترین: 
4184.8
بیشترین: 
4184.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4184.8
زمان: 
11/29 10:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 29 بهمن 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 4184.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 10:20","price":4184.8}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398