کمترین: 
3174.2
بیشترین: 
3174.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3174.2
زمان: 
11/29 10:20
قیمت دلار کانادا امروز 29 بهمن 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 29 بهمن 1397 , 3174.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 10:20","price":3174.2}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398