کمترین: 
3800.4
بیشترین: 
3800.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3800.4
زمان: 
11/29 10:20
قیمت ین ژاپن امروز 29 بهمن 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 29 بهمن 1397 , 3800.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 10:20","price":3800.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399