کمترین: 
621.4
بیشترین: 
621.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
621.4
زمان: 
11/29 10:20
قیمت یوان چین امروز 29 بهمن 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 29 بهمن 1397 , 621.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 10:20","price":621.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399