کمترین: 
795.3
بیشترین: 
795.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
795.3
زمان: 
11/29 10:20
قیمت لیر ترکیه امروز 29 بهمن 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 795.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 10:20","price":795.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399