کمترین: 
12360
بیشترین: 
12900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12900
زمان: 
11/29 19:10
قیمت دلار امروز 29 بهمن 1397
قیمت دلاردر تاریخ 29 بهمن 1397 , 12900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 10:20","price":12360},{"date":"1397/11/29 10:40","price":12600},{"date":"1397/11/29 12:30","price":12590},{"date":"1397/11/29 13:10","price":12900},{"date":"1397/11/29 15:20","price":12890},{"date":"1397/11/29 18:30","price":12880},{"date":"1397/11/29 19:10","price":12900}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398