کمترین: 
5423.8
بیشترین: 
5423.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5423.8
زمان: 
11/29 10:20
قیمت پوند امروز 29 بهمن 1397
قیمت پونددر تاریخ 29 بهمن 1397 , 5423.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 10:20","price":5423.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399