کمترین: 
4752
بیشترین: 
4752
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4752
زمان: 
11/29 10:20
قیمت یورو امروز 29 بهمن 1397
قیمت یورودر تاریخ 29 بهمن 1397 , 4752 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 10:20","price":4752}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399