کمترین: 
1323.03
بیشترین: 
1325.12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1324.33
زمان: 
11/29 15:30
قیمت اونس طلا امروز 29 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 29 بهمن 1397 , 1324.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 06:00","price":1324.58},{"date":"1397/11/29 06:30","price":1324.29},{"date":"1397/11/29 09:00","price":1323.71},{"date":"1397/11/29 09:30","price":1323.50},{"date":"1397/11/29 10:30","price":1323.39},{"date":"1397/11/29 11:30","price":1323.49},{"date":"1397/11/29 13:00","price":1323.03},{"date":"1397/11/29 13:30","price":1325.12},{"date":"1397/11/29 14:00","price":1324.51},{"date":"1397/11/29 14:30","price":1324.19},{"date":"1397/11/29 15:00","price":1324.42},{"date":"1397/11/29 15:30","price":1324.33}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399