پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
65.94
بیشترین: 
66.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.47
زمان: 
11/29 22:32
قیمت نفت برنت امروز 29 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 66.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 03:08","price":66.44},{"date":"1397/11/29 03:32","price":66.49},{"date":"1397/11/29 04:08","price":66.52},{"date":"1397/11/29 04:32","price":66.48},{"date":"1397/11/29 05:08","price":66.4},{"date":"1397/11/29 05:32","price":66.42},{"date":"1397/11/29 06:08","price":66.13},{"date":"1397/11/29 06:32","price":66.24},{"date":"1397/11/29 07:08","price":66.14},{"date":"1397/11/29 07:32","price":66.19},{"date":"1397/11/29 08:08","price":66.24},{"date":"1397/11/29 08:32","price":66.3},{"date":"1397/11/29 09:08","price":66.34},{"date":"1397/11/29 09:32","price":66.47},{"date":"1397/11/29 10:08","price":66.44},{"date":"1397/11/29 10:32","price":66.64},{"date":"1397/11/29 11:08","price":66.58},{"date":"1397/11/29 12:08","price":66.7},{"date":"1397/11/29 12:32","price":66.55},{"date":"1397/11/29 13:08","price":66.35},{"date":"1397/11/29 13:32","price":66.33},{"date":"1397/11/29 14:08","price":65.94},{"date":"1397/11/29 14:32","price":66.2},{"date":"1397/11/29 15:08","price":66.18},{"date":"1397/11/29 15:32","price":66.09},{"date":"1397/11/29 16:08","price":66.22},{"date":"1397/11/29 16:32","price":66.29},{"date":"1397/11/29 17:08","price":66.5},{"date":"1397/11/29 17:32","price":66.39},{"date":"1397/11/29 18:08","price":66.31},{"date":"1397/11/29 18:32","price":66.5},{"date":"1397/11/29 19:32","price":66.45},{"date":"1397/11/29 20:08","price":66.47},{"date":"1397/11/29 20:32","price":66.38},{"date":"1397/11/29 21:08","price":66.39},{"date":"1397/11/29 22:08","price":66.55},{"date":"1397/11/29 22:32","price":66.47}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398