پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
56.19
بیشترین: 
56.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.47
زمان: 
11/29 22:08
قیمت نفت سبک امروز 29 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 56.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 03:08","price":56.25},{"date":"1397/11/29 03:32","price":56.28},{"date":"1397/11/29 04:08","price":56.29},{"date":"1397/11/29 04:32","price":56.28},{"date":"1397/11/29 05:32","price":56.33},{"date":"1397/11/29 06:08","price":56.2},{"date":"1397/11/29 06:32","price":56.26},{"date":"1397/11/29 07:08","price":56.21},{"date":"1397/11/29 07:32","price":56.2},{"date":"1397/11/29 08:08","price":56.21},{"date":"1397/11/29 08:32","price":56.23},{"date":"1397/11/29 09:32","price":56.29},{"date":"1397/11/29 10:08","price":56.28},{"date":"1397/11/29 10:32","price":56.46},{"date":"1397/11/29 11:08","price":56.44},{"date":"1397/11/29 12:08","price":56.53},{"date":"1397/11/29 12:32","price":56.55},{"date":"1397/11/29 13:08","price":56.41},{"date":"1397/11/29 13:32","price":56.39},{"date":"1397/11/29 14:08","price":56.19},{"date":"1397/11/29 14:32","price":56.34},{"date":"1397/11/29 15:08","price":56.3},{"date":"1397/11/29 15:32","price":56.23},{"date":"1397/11/29 16:08","price":56.41},{"date":"1397/11/29 17:08","price":56.58},{"date":"1397/11/29 17:32","price":56.51},{"date":"1397/11/29 18:08","price":56.33},{"date":"1397/11/29 18:32","price":56.49},{"date":"1397/11/29 19:08","price":56.44},{"date":"1397/11/29 19:32","price":56.34},{"date":"1397/11/29 20:08","price":56.37},{"date":"1397/11/29 20:32","price":56.34},{"date":"1397/11/29 21:08","price":56.38},{"date":"1397/11/29 22:08","price":56.47}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398