کمترین: 
131.51
بیشترین: 
147.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
146.04
زمان: 
11/29 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 29 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 146.04 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 00:00","price":131.51},{"date":"1397/11/29 03:00","price":137},{"date":"1397/11/29 06:00","price":137.16},{"date":"1397/11/29 09:00","price":138.7},{"date":"1397/11/29 10:30","price":139.38},{"date":"1397/11/29 11:00","price":141},{"date":"1397/11/29 12:00","price":139.15},{"date":"1397/11/29 13:00","price":141.22},{"date":"1397/11/29 14:30","price":141.5},{"date":"1397/11/29 15:00","price":141.25},{"date":"1397/11/29 18:00","price":147.13},{"date":"1397/11/29 21:00","price":146.04}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399