کمترین: 
3675
بیشترین: 
3964.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3964.1
زمان: 
11/29 21:00
قیمت بیت کوین امروز 29 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 29 بهمن 1397 , 3964.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 00:00","price":3675},{"date":"1397/11/29 03:00","price":3710.5},{"date":"1397/11/29 06:00","price":3764.6},{"date":"1397/11/29 09:00","price":3797.9},{"date":"1397/11/29 10:30","price":3792},{"date":"1397/11/29 11:00","price":3817},{"date":"1397/11/29 12:00","price":3803.7},{"date":"1397/11/29 13:00","price":3809.9},{"date":"1397/11/29 14:30","price":3827.6},{"date":"1397/11/29 15:00","price":3799.5},{"date":"1397/11/29 18:00","price":3925.9},{"date":"1397/11/29 21:00","price":3964.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399