کمترین: 
156154
بیشترین: 
156661
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
156154.0
زمان: 
11/28 20:50
قیمت شاخص بورس امروز 28 بهمن 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 28 بهمن 1397 , 156154.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:50","price":156661.0},{"date":"1397/11/28 12:00","price":156501.0},{"date":"1397/11/28 14:50","price":156155.0},{"date":"1397/11/28 20:50","price":156154.0}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399