کمترین: 
2344000
بیشترین: 
2354000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2344000
زمان: 
11/28 16:18
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 28 بهمن 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 28 بهمن 1397 , 2344000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:36","price":2354000},{"date":"1397/11/28 16:18","price":2344000}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399