کمترین: 
522680
بیشترین: 
528220
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
525450
زمان: 
11/28 17:15
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 28 بهمن 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 28 بهمن 1397 , 525450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:25","price":522680},{"date":"1397/11/28 12:15","price":522980},{"date":"1397/11/28 13:00","price":526680},{"date":"1397/11/28 13:30","price":527290},{"date":"1397/11/28 13:55","price":528220},{"date":"1397/11/28 17:15","price":525450}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398