کمترین: 
392010
بیشترین: 
396170
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
394090
زمان: 
11/28 17:15
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 28 بهمن 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 28 بهمن 1397 , 394090 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:25","price":392010},{"date":"1397/11/28 12:15","price":392240},{"date":"1397/11/28 13:00","price":395010},{"date":"1397/11/28 13:30","price":395470},{"date":"1397/11/28 13:55","price":396170},{"date":"1397/11/28 17:15","price":394090}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398