کمترین: 
1559
بیشترین: 
1575
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1573
زمان: 
11/28 17:50
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 28 بهمن 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 28 بهمن 1397 , 1573 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:20","price":1559},{"date":"1397/11/28 12:20","price":1561},{"date":"1397/11/28 16:30","price":1575},{"date":"1397/11/28 17:50","price":1573}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399