کمترین: 
9023
بیشترین: 
9112
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9104
زمان: 
11/28 17:50
قیمت دلار سنگاپور امروز 28 بهمن 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 28 بهمن 1397 , 9104 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:20","price":9023},{"date":"1397/11/28 12:20","price":9031},{"date":"1397/11/28 16:30","price":9112},{"date":"1397/11/28 17:50","price":9104}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399