کمترین: 
1417
بیشترین: 
1431
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1430
زمان: 
11/28 17:50
قیمت کرون نروژ امروز 28 بهمن 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 28 بهمن 1397 , 1430 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:20","price":1417},{"date":"1397/11/28 12:20","price":1419},{"date":"1397/11/28 16:30","price":1431},{"date":"1397/11/28 17:50","price":1430}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398