کمترین: 
1853
بیشترین: 
1871
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1870
زمان: 
11/28 17:50
قیمت کرون دانمارک امروز 28 بهمن 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 28 بهمن 1397 , 1870 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:20","price":1853},{"date":"1397/11/28 12:20","price":1855},{"date":"1397/11/28 16:30","price":1871},{"date":"1397/11/28 17:50","price":1870}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399